Twitter

Hjelpekorpsets nasjonale side på Twitter:

twitter.com/Hjelpekorps

Husk å tagge dine meldinger relatert til hjelpekorpset med #hjelpekorps.