Kalender landsråd

Felles kalender for landsrådets møter og annen nasjonal og regional hjelpekorps-aktivitet.

Ajourføres av landsrådssekretæren og nestlederen i landsrådet. Ta kontakt ved ønske om tilføyelser og endringer.

Link for import til Outlook:
http://www.google.com/calendar/ical/qe8rpp40ql3svktk6as3daoc04%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Alternativ link:
Calendar ID: qe8rpp40ql3svktk6as3daoc04@group.calendar.google.com