Vinterkurs Region Øst/Mjøs 2020

Røde Kors Hjelpekorps har gleden av å tilby vinterkurs for Region Øst og Region Mjøs på Merket kurssenter på grensen mellom Buskerud og Oppland.

Kursene arrangeres i perioden 5. – 9. februar 2020.

Årets kurs:

 • Lagledelse søk og redning på snøskuter (LSOR)
 • Kvalifisert snøskuterkurs
 • Videregående førstehjelp (VFØR)
 • NGF og D-HLR-instruktør

Regionkursene er en flott måte å øke sin kompetanse på, samtidig som du treffer og trener sammen med medlemmer fra andre hjelpekorps.

For påmelding, se info nederst på siden.

merket-bred-1000

Lagledelse søk og redning på snøskuter (LSOR)

Hensikten med «Lagledelse søk og redning» er å utdanne kvalifiserte lagledere innen søk og redning på land i oppdrag for Røde Kors.
Utdanningen skal gi deltakerne de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å lede mannskaper på en sikker, nøyaktig og effektiv måte.

Målgruppe: Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som ønsker ledelsesansvar på lagsnivå.

Dette er ikke et snøskuterkurs, men lederkurset kjøres med snøskuter som fremkomstmiddel. Dette for å gjøre kurset mest mulig relevant for de som har størsteparten av vinteraksjonene på snøskuter, og trene på de spesielle momentene som oppstår da, med tanke på spredning i laget, kommunikasjon osv.

Krav til deltagere:

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem med gyldig id-kort
 • Bestått kurset Kvalifisert søk og redning vinter
 • Anbefalt at man har gjennomført kurset Grunnkurs ledelse
 • Ha gode kart- og kompasskunnskaper.
 • Stille med egen snøskuter (evt så kan 2 deltagere fra samme korps dele en skuter)
 • Ha klasse S lappen eller ha tilsvarende pga alder,
 • Ha kurset Kvalifisert snøskuter, eller tilsvarende kompetanse,
 • Beherske framkomstmiddel (snøskuter) i variert terreng og føre

Innhold: Teoretisk og praktisk undervisning med vekt på øvelser i lederskap.
Kurset består av to deler. Første del handler om ledelse (teori og praktiske øvelser), andre del handler om å lede mannskap i søk og redning vinterstid. Deltagere som har bestått Ettersøkningsledelse barmark B/sommer B/LSOR-barmark har mulighet til å starte rett på andre del fordi de allerede har gjennomført ledelsesopplæringen. Kursstart for disse deltagerne vil være fredag ettermiddag. Det forutsettes nok deltagere til å gjennomføre begge alternativer.

Fagleder: Tor Arne Hegna. Epost: tor.arne.hegna@gmail.com
Start: torsdag kl: 17:30.
Slutt: søndag kl 14:00
Pris: 2.500,- inkludert overnatting.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Kvalifisert snøskuterkurs

Mål: Et kurs for deg som skal kjøre snøskuter i Røde Kors, og allerede har klasse S. Gir kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk, vedlikehold av og transport med snøskuter.

Målgruppe: Aktive medlemmer med interesse for snøskutertransport og som har gjeldende førerkortklasse, har gjennomført kurs i kvalifisert søk og redning vinter (KSOR) eller tilsvarende, og har grunnleggende kunnskap i førstehjelp og i bruk av kart og kompass.

Innhold: Kurset tar for seg lover og regler, personlig beskyttelse og sikkerhet, kjøretøykunnskap, kjøreteknikk, transport med snøskuter og bruk av kart, kompass og GPS i forbindelse med bruk av snøskuter. Kursdeltakerne blir praktisk ”testet” i sine kunnskaper fra snøskuterkurset.
NB! Deltakerne må stille med egen snøskuter, slede og full tank + 40 liter ekstra bensin og gyldig førerkort klasse S. Kun en deltager pr snøskuter.

Fagleder: Arnulf Hansen, e-post: arnulf.hansen@redcross.no
Kurs start: torsdag kl: 17:30
Kurs slutt: søndag kl: 14:00
Pris 2.500,- pr deltager inkludert overnatting.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

DSC_0468-2-Medium

Videregående førstehjelp (VFØR)

Hensikten med ”Videregående førstehjelp” er å gi deltakere ny og dypere kunnskap innen førstehjelpsfaget. Utdanningen skal:

 • gjøre deltakerne trygge på systematisk pasientundersøkelse
 • gi økt forståelse for kroppens anatomi og fysiologi
 • opparbeide seg kompetanse til å observere pasienter over tid og oppdage endringer i pasientens tilstand
 • gi trening i å prioritere mellom pasienter
 • gjøre deltakerne trygge på å iverksette korrekt og effektiv førstehjelp

Ved å gjennomføre kurset i vinterlige omgivelser, vil fokus på hypotermi og god pasienthåndtering i krevende omgivelser få stort fokus.

Målgruppe:

Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som deltar ved ambulanse- og henteoppdrag eller annen håndtering av pasienter i krevende omgivelser eller over lengre tidsrom. For instruktører, fagledere og alle andre som ønsker økt førstehjelpskunnskap.

Innhold:

Teoretisk og praktisk undervisning med vekt på øvelser i krevende omgivelser. Undervisning og øvelser vil foregå både inne og ute. Hele kurset gjennomføres med deltakere delt inn i grupper der hver gruppe har egne veiledere.
Deltakerne blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Krav til deltakere før kursstart:

 • Ha gjennomført og bestått kurs i Kvalifisert førstehjelp (KFØR).
 • Være godkjent hjelpekorpsmedlem med gyldig id-kort.
 • Godkjent DHLR-kurs ved kursstart.
 • Levert tilfredsstillende besvarelse på arbeidshefte innen angitt tidsfrist.
 • Minimum 2 år praktisk erfaring som hjelpekorpsmedlem etter gjennomført kvalifisert førstehjelp.
 • Som deltaker må du ha med deg alpin/eller snøskuterhjelm, da snøskuter kan bli benyttet til transport under kurset.

Praktiske opplysninger:
Fagleder: Elin Seim. Epost: elin30seim@gmail.com
Kurs start: onsdag kl: 20:00. Innsjekk fra 18:00, middag fra 19:00.
Kurs slutt: søndag kl: 14:30
Pris: 2.100,- inkludert overnatting.
Som en del av søknaden må også arbeidshefte sendes inn før søknadsfristen. Arbeidsheftet kan du laste ned her, og det sendes til regionostkurs@redcross.no
Dersom arbeidsheftet ikke er levert innen søknadsfristen, vil søknaden ikke bli tatt i betraktning.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

IMG_7756-Erlend-1000

Sminke og markørtjeneste

Det blir ikke eget kurs i sminke og markørtjeneste under årets kurs, men en egen stab av sminkører og markører som støtter VFØR-kurset.

NGF og D-HLR instruktørkurs

Instruktørkurs NGF

Kurset starter torsdag kveld. Det går over to dager der del 1 gir innføring i ”Norsk grunnkurs i førstehjelp”, som er kursprogram på grunnleggende nivå. Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 5 timer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, trafikkulykker og dagliglivets skader.

Del 2 består av instruktøropplæring der deltakerne selv forestår instruksjon etter moderne pedagogiske prinsipper under veiledning.

Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF).
Kurset byr på en undervisningsmetodikk som er praktisk og engasjerende og uten bruk av transparenter, PowerPoint eller kateterforelesninger.

Det må forventes å bruke noe tid til egne forberedelser etter del 1, da dere selv skal ha fremføringer i del 2.

Krav til deltagere:

 • Gjennomført NGF-kurset

D-HLR instruktørkurs

Kurset er for deg som skal undervise i DHLR (hjerte-lungeredning med defibrillering), og er basert på NRR.

Krav til deltagere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem

Praktiske opplysninger:

 • Pris: Kr 1200.- for pakke meg begge kursene, inkl. opphold. Det gis kanskje reisestøtte.
 • Kurs start NGF-instruktør: Torsdag kl 17:30. Kurs slutt: Lørdag 12:30
 • Kurs start D-HLR-instruktør: Lørdag kl 14.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00
 • Fagleder NGF:
 • Fagleder D-HLR: Arne Brenden.

DSC_0052-sven-bruun-1000

Administrativ informasjon

Vinterkurset arrangeres på Merket kurssenter som ligger på grensen mellom Gol i Buskerud fylke og Fagernes i Oppland fylke. Benytt sjansen til flotte naturopplevelser i vinterfjellet, kombinert med faglig påfyll. Meld deg på, men vær rask!

Kursstart, se hvert enkelt kurs.

Spørsmål om de enkelte kursene kan rettes til faglederne for kursene, med epost til kurskomiteen eller til kursleder Arve Hermansen.

Søknad

Søknad til kurskomiteen innen 22. desember.

 • Bruk søknadsskjema som du finner her: http://bit.ly/1bj9Lf3
 • Sjekk at søknaden din ligger på listen her: http://bit.ly/HISQLy
 • Komiteen videresender søknader til distriktene for uttalelse. Husk at søknadene skal være godkjent av korpsleder!

Kursene er primært for hjelpekorpsene i Regionene Øst og Mjøs, men det er også åpning for deltagere fra hjelpekorps i andre distrikt. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kursene gjennomføres.

Kravet for å bli med på kursene er at du er over 18 år ved kursstart, og har relevant bakgrunn og erfaring. Medlemskontingent til Norges Røde Kors skal være betalt.
Ta med gyldig ID-kort som bevis på at du tilfredsstiller minstekrav som hjelpekorpsmedlem. Dette skal fremvises ved innsjekk. Husk forsikring for medbragt utstyr fra korps og/eller privat utstyr. Region Øst kursene har ingen forsikring utover Norges Røde Kors forsikring av mannskaper, og dekker dermed ikke ødelagt/skadet utstyr, eller avmelding pga sykdom.
Det er ikke tillatt å nyte alkohol under disse kursene. Det er heller ikke anledning til å ta med kjæledyr eller barn.

Mail til kurskomiteen er: regionostkurs@redcross.no

Velkommen!

Kart

Veibeskrivelse

Merket ligger i Valdres 750 moh i Tisleidalen på Golsfjellet.

Bil
Merket ligger i Valdres. Kjøreturen fra Oslo eller Drammen tar ca 2 timer og 45 min, og ca 5 timer fra Bergen. Merket ligger langs Rv51 i Tisleidalen mellom Fagernes og Gol. Følg E16 mot Fagernes og ta av Rv51 ved Leira. Følg riksvei 51 til Tisleidalen (ca. 2 mil). Avkjøringen til Merket er skiltet (rett etter Joker butikken) og senteret ligger ca 1 km fra hovedveien.

Bilder fra vinterkurset 2018 finner du her: www.facebook.com/media/set/?set=a.1681847851884115&type=1&l=d6d1ed8768

Bilder fra vinterkurset 2017 finner du her: www.facebook.com/media/set/?set=a.1230646563670915&type=1&l=f368202bab

Bilder fra vinterkurset 2016 finner du her:  www.facebook.com

Bilder fra vinterkurset i 2015 finner du her: www.facebook.com/media/set/?set=a.769908129744763.1073741832.129803123755270

Bilder fra vinterkurset i 2014 finner du her: www.facebook.com/media/set/?set=a.593034757432102.1073741829.129803123755270

Bilder fra vinterkurset i 2013 finner du her: www.facebook.com/media/set/?set=a.439085672827012.102402.129803123755270

Se også vårt event på Facebook: www.facebook.com/hjelpekorps.region.ost

Rammeprogram:

Onsdag (Kun for VFØR og stab)

 • 18:00-19:00 Innsjekk VFØR
 • 19:00-20:00 Middag
 • 20:00 Kursstart VFØR
 • 21:00 Stabsmøte

Torsdag

 • 0700-0900 Frokost
 • 1200-1300 Lunsj
 • 1600 Stabsmøte
 • 1730 Kursstart for NGF-instruktør, snøskuter og LSOR
 • 1800-2000 Middag

Fredag

 • 0700-0900 Frokost
 • 1200-1300 Lunsj
 • 1800-2000 Middag
 • 2000 Stabsmøte

Lørdag

 • 0700-0830 Frokost
 • 1200-1300 Lunsj
 • 1800-2000 Middag
 • 2000 Stabsmøte
 • 2100- Sosialt i peisestuen

Søndag

 • 0700-0830 Frokost
 • 1200-1330 Lunsj
 • 1330-1430 Kursavslutning kursvis

Kun veiledende tider. Avvik kan forekomme. For oppmøte-tidspunkt, se info for hvert enkelt kurs og fra fagleder.