Sommerkurs Region Øst 2017

Røde Kors Hjelpekorps Region Øst har gleden av å invitere til sommerkurs i 2017 på Stavern.

Kursene arrangeres i perioden 24. mai – 28. mai 2017.

Årets kurs:

Velkommen til Stavern!

Region Øst kursene er en tradisjon som strekker seg over 55 år tilbake i tid og det er vi i kurskomiteen svært stolte av. Vi bestreber oss på å holde kurs av høy kvalitet og kan enda en gang tilby en kursrekke som er svært relevante for hjelpekorpsere som brenner for sine fagområder. Vi ønsker å tilby så mange som mulig utdanning og håper dere får et lærerikt og flott opphold sammen med oss.

Hjelpekorpsenes fagkurs må man selvfølgelig ha relevant bakgrunn for å gå, mens øvrige kurs er åpne for alle deler av organisasjonen. Årets kurs består av de tradisjonelle regionkursene, samt noen «nye» varianter.
Da det er forskjellige oppmøtetider og priser på kursene, ber vi deg sjekke dette nøye ut for hvert kurs.

Kurskomiteens epostadresse er: regionostkurs@redcross.no
Viktig: Benytt det elektroniske søknadsskjemaet nevnt sist i invitasjonen, og sjekk praktisk info

Videregående førstehjelp

Målgruppe:

 • Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
 • Instruktører og ressurspersoner som vil inneha lederfunksjoner innen førstehjelpsfaget, herunder vaktleder, fagleder og lignende.
 • Personell som utfører ambulanse- og henteoppdrag på vegne av offentlig oppdragsgiver eller andre vaktoppdrag som kan medføre pasienttransport og pasienthåndtering.
 • Personell som skal håndtere pasienter i krevende situasjoner over lengere tid eller lange transportetapper.

Hensikt:

 • Kurset skal gi deltagerne ny kunnskap i førstehjelp og øke innsikt og forståelse for kroppens anatomi og fysiologi.
 • Deltakere skal bli fortrolige med bruk av primær og sekundær undersøkelse.
 • Deltakerne skal opparbeide seg kompetanse til å observere pasienter over tid og oppdage endringer i pasientens tilstand.
 • Deltakerne skal kunne prioritere mellom pasienter på en korrekt måte.
 • Deltakerne skal utøve hensiktsmessig førstehjelp i krevende situasjoner

Krav til deltakere:

 • Ha gjennomført og bestått kurs i Kvalifisert førstehjelp
 • Være godkjent medlem i hjelpekorps i hht. gjeldende regelverk
 • Ha status: godkjent, som DHLR utøver
 • Levert tilfredsstillende besvarelse på arbeidshefte/deltakerhefte innen angitt tidsfrist.
 • Minimum 2 år praktisk erfaring som hjelpekorpsmedlem etter gjennomført kvalifisert førstehjelp

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 2.300.- Inkl. opphold
Fagleder: Trude Dehlin. Epost: trude.dehlin@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Instruktør B

Hensikten med kurset er å fortsette elevenes utvikling for å bli Røde Kors Instruktører.
Kurset skal sette elevene i stand til å planlegge og gjennomføre leksjoner på organisasjonens kurs på lokalt plan. Spesielt legger vi vekt på grunnleggende pedagogikk, metodevalg og leksjonsplanlegging.
Alle deltakere skal holde tre leksjoner, samt at kurset bruker mye gruppearbeid for å gi deltakerne gode muligheter til aktiv deltakelse.
Deltakerne bør være aktive Røde Kors medlemmer, og de bør ha gjennomgått instruktør trinn 1, eller ha tilsvarende kvalifikasjoner. Deltagerne må ha noe erfaring med å planlegge/holde kurs.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1.400.- Inkl. opphold.
Fagleder: Lilja Høiback. Epost: lilja.hoiback@siv.no
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Operativ veiledning

Veiledning i operativt arbeid og ledelse er et viktig verktøy for faglig utvikling av mannskaps og lederferdigheter innen søk og redning i Norges Røde Kors Hjelpekorps. Måten vi møter og veileder elever innen operativt arbeid og ledelse er svært avgjørende for hvilke verdier, holdninger og ferdigheter våre medlemmer opparbeider seg i løpet av sin tid i Røde Kors.

Dette kurset ønsker å fokusere på akkurat dette og å legge til rette for en felles plattform innen veiledning av operativt arbeid og ledelse.

Kurset har følgende overordnede målsetninger: Bidra til å skape felles holdninger og verdier innen operativ veiledning. Bidra til å skape en felles plattform for operativt veiledning. Være et forum for faglig oppdatering innen relevant teori og metoder. Være et forum for erfaringsutveksling. Bidra til videreutvikling av den operative veiledningen i Røde Kors. Bygge sosiale og faglige nettverk på tvers av distriktene og organisasjonsnivåene.

Målgruppe: Alle aktive ledere og veiledere innen operativt arbeid, eller som har ønsker å bli det.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Fredag kl 18:00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: 1.300,- inkl. opphold
Fagleder: Yngvi Eggertsson.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Sminke og markørtjeneste

Målgruppe:

 • Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
 • Medlemmer som ønsker å bidra til å skape realistiske øvelser for andre medlemmer.

Hensikt:

 • Kurset skal gi deltagerne kunnskap i å sminke realistiske skader
 • Deltagerne får en kort innføring i markørspill
 • Deltagerne får en kort innføring i øvelsesplanlegging.

Krav til deltagerne:

 • Ha gjennomført og bestått kurs i Kvalifisert førstehjelp
 • Være godkjent medlem i hjelpekorps i hht. gjeldende regelverk

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 2.200.- Inkl. opphold
Fagledere: Anahita Panjwani epost: anahitapan@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

DSC_0358-sven-bruun-1000

Idrettsskade

Hensikt:
Idrettsskadekurs skal øke kompetansen hos hjelpekorpsere i Norge på de vanligste idrettsskadene vi møter på sanitetsvakter, konserter og lignende ut over den kompetansen de har fra Kvalifisert Førstehjelp.

Mål:
Deltakerne skal etter endt opplæring ha en utvidet kunnskap om idrettsskader og førstehjelpen til disse ut over det grunnleggende som ligger i den nye opplæringsplanen kvalifisert førstehjelp. Dessuten skal de ha en grunnleggende forståelse for anatomi, fysiologi og skademekanismer for å kunne yte best mulig førstehjelp til de mest vanlige idrettsskadene.

Deltakernes forutsetninger:
Kurset er for aktive, godkjente hjelpekorpsere i NRKH, det bestyr at de skal ha gjennomført og holdt vedlike kunnskapen i grunnopplæringen. De skal således etter den nye opplæringsplanen være kjent med RICE-prinsippet på et grunnleggende nivå. Et oppgavehefte må besvares og innsendes senest en uke før kursstart.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 2.200.- Inkl. opphold
Fagleder: Kathrine Hanssen. Epost: kathrine_hanssen@hotmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Mental førstehjelp

POSOM – psykososial støtte og omsorg eller mental førstehjelp er en viktig del av førstehjelpen. Hvordan ta vare på involverte og pårørende og ikke minst oss selv ved store psykiske påkjenninger?

To dagers kurs i mental førstehjelp med vekt på stressreaksjoner, forebyggelse, debriefing og behandling.
Kurset består av foredrag, kasuistikker, og gruppearbeid.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Fredag kl 16.00. Pris: Kr 1.800.- Inkl. opphold. Kurset er primært for ledere.
Fagleder: Michael Setsaas.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Lagledelse søk og redning Barmark (LSOR)

Hensikt

Opplæringen skal gi deltakerne de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem egnet til å lede frivillige mannskaper i de oppdrag som RKH tildeles under normale omstendigheter.

Mål

Deltakerne skal etter endt opplæring kunne utøve hensiktsmessig lederskap på lagsnivå innen ettersøking og skadestedsarbeid, som ivaretar hensynet til egne
mannskapers sikkerhet samtidig som pålagte oppdrag utføres.

Deltakernes forutsetninger

Det påpekes at dette er et lederskapskurs. Det innebærer at de ulike ferdighetene som kreves for å ta del i den praktiske tjenesten, skal deltakerne inneha før de starter på denne opplæringen. Det forutsettes der-for at deltakerne har gjennomført RKH sin grunn-opplæring samt redning/ettersøking barmark C på lokalt nivå. Oppgaver i forkant av kurset må sendes inn for å delta på kurset.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 2.200.- Inkl. opphold
Fagledere: Didrik Krager. Epost: djkrager@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Kart/kompass og GPS

Hensikt:

 • Heve kompetansen for medlemmer slik at de kan orientere i variert terreng i krevende forhold ved hjelp av kart, kompass og GPS
 • Motivere for vedlikehold og videreutvikling av kunnskapen

Kurset baserer seg på det nye utdanningsprogramet i bruk av kart, kompass og GPS i Røde Kors, og gjennomgår

 • Modul 1 – Grunnleggende nivå kart og kompass (deler av modulen)
 • Modul 2 – Kvalifisert nivå kart og kompass
 • Modul 4 – GPS

Målsetning:
Etter endt opplæring skal deltagerne ha inngående kjennskap til bruk av kart, kompass og GPS i forbindelse med navigering i forskjellige vær og lysforhold, bruk og kjennskap til de mest brukte kartene (O-kart, M-711 kart elektroniske kart m.m.), oppbyggingen av kartene med symboler, farger m.m., topografi og hvordan ”lese” ett kart, de mest vanlig koordinatsystemene og oppbyggingen av disse, Sikkerhet i forbindelse med navigering i vanskelige forhold.

Forutsetning:
Medlemmer av hjelpekorpset med KSOR og ha grunnleggende kjennskap til bruk av GPS. Det vil brukt Garmin GPS’er under kurset.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 19:00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 2.000.- Inkl. opphold
Fagleder: Tor Arne Hegna. Epost: tor.arne.hegna@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

LOUP lederprogram

Leder- og organisasjonsutviklingsprogrammet LOUP har vært kjørt med stor suksess i mange distrikter med svært gode tilbakemeldinger. Kurset går over tre helger.

LOUP gir deltakerne større menneskelig innsikt, man lærer å danne gode team kommuniserer og samhandle målrettet. Da må man kunne noe om teamroller og hvordan egne og andres sterke og mindre sterke sider påvirker teamet og hvordan man kan forebygge og håndtere konflikter. Lederutviklingen baserer seg på flere læringsmetoder, som undervisning med aktiv deltakelse, gruppe- og samhandlingsoppgaver og praktisk bruk av verktøy.

Del 1 blir her på Stavern, del 2 kjøres sent på høsten, og del 3 under vinterkurset på Merket 9-11 februar 2018. Ved påmelding binder man seg for alle tre helgene. Det bør være minst to fra hvert hjelpekorps som deltar.

Kurs start: Fredag kl 17:00. Kurs slutt Søndag kl 14:00. Pris for alle tre helgene: 5.500,-
Fagleder: Stein Kåre Laingen. Epost: sk@laingen.net
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Nødnett lokal instruktørkurs

Mål:
Deltagerne skal etter endt undervisning kjenne til Nødnettets oppbygning og virkemåte og være i stand til å veilede sluttbrukere i bruk av terminaler. Videre skal deltagerne kjenne fleetmap i egen organisasjon, og kjenne til sambandsreglementene. Deltagerne skal også kunne samhandle via Nødnett med nødetatene, samt kunne uføre enkel feilsøking og vedlikehold.

Hensikt:
Primært skal deltakere bli instruktører og ”superbrukere” som skal stå for videre opplæring og support innen eget hjelpekorps/distrikt.

Forutsetninger:
Det forutsettes at deltagerne setter seg inn i sambandsreglementene på forhånd (sendes ut), samt har nødvendig motivasjon og interesse til å holde kurs, forestå opplæring og support videre etter gjennomført kurs.

Praktiske opplysninger:

Start: Fredag kl 18:00. Kurs slutt: Søndag kl 16:00 Pris: Kr 1300.- inkl. opphold. (2.700,- for evt eksterne)
Dette er et sentralt kurs. Åpent for alle å sende kvalifiserte deltagere.
Fagleder: Lars-Otto Laukvik. Epost: laukvik@online.no
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Videregående Vann

Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre sentrale lederoppgaver ved vannrednings innsats. Gjennom kurset vil deltakerne bli utfordret i situasjoner som vi kan bli stilt ovenfor i vår tjeneste. Deltakerne skal gjennom kurset bli kjent med redningstjenesten til sjøs og få en felles forståelse for dens oppgaver og utførelse.

Kurset er avlyst.

Målgruppe:

 • Medlemmer av hjelpekorps som har vann i sitt beredskapsområde.

Læringsmål

 • Deltakerne skal etter endt kurs kunne:
 • Delta i ledelsen og gjennomføringen av en redningsaksjon på sjø, stille vann (lagledelse, og enkle oppgaver i KO)
 • Legge opp lokale beredskapsplaner for denne virksomhet, samt delta i opplæringen av andre innen RKH på dette feltet.
 • være i stand til å planlegge, og utføre kampanjer i så henseende utfra lokale forhold.
 • Kunne lede RKH mannskaper i innsats på vannredningsoppdrag
 • Kunne velge den beste søkeformen ved søk i sjø, stille vann.
 • Ha grunnleggende kunnskaper innen navigasjon og kunne navigere seg frem både dag og natt.

Krav til deltakere

 • Deltakeren skal være fylt 20 år.
 • Deltakeren skal være svømmedyktig iht. krav for vannredning C.
 • Deltakeren skal ha gjennomført og bestått vannredning C kurs sjø, samt båtførerprøven.
 • Deltakeren skal ellers være et godkjent medlem i det lokale korps.
 • Deltakeren bør ha gode kunnskaper innen samband og orientering.
 • Deltakeren skal ha besvart og sendt inn opptaksprøve.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Alle deltakerne vil bli evaluert underveis, og dette er et kurs med benevnelsen BESTÅTT – IKKE BESTÅTT. Kursleder i samråd med fagleder tar avgjørelsen med vekt på veileders innspill.

Praktiske opplysninger:
Innsjekk torsdag 09:00-10:00 Kurs start kl 10:00. Kurs slutt: søndag kl: 14:00
Fagleder: Kommer
Pris: kommer.
Du må ha med deg: ID-kort, båtførerbevis, drikkeflaske, termos, godt fottøy og ekstra klesskift.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Søknad

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema.

For de hjelpekorpsrelaterte kursene gjelder: Korpset må godkjenne søknaden din i forkant. Det er derfor viktig at du fyller ut navn og kontaktinfo til den som har godkjent søknaden. Alle søknader vil bli oversendt de respektive d-råd. Påmelding er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kursene gjennomføres.

Søknadsfrist: 12. april 2017. For LOUP er søknadsfristen 1. mai 2017.

Se hvem som har søkt her: http://bit.ly/1mVPuYt

Målgruppe og krav

Målgruppene for Regionkursene er hjelpekorpsmedlemmer som ønsker å lære mer innenfor enkelte spesialfelt i hjelpekorpsarbeidet. Dersom det blir plass, vil også andre ledd innenfor organisasjonen få anledning til å delta.
Kravet for å bli med på kursene er at du er over 18 år ved kursstart, og har relevant bakgrunn og erfaring.

Medlemskontingent til Norges Røde Kors skal være betalt. Ta med gyldig ID-Kort som bevis på at du tilfredsstiller minstekrav som hjelpekorpsmedlem. Dette skal framvises ved innsjekk. Husk forsikring av evt. korps og privat utstyr. Region Øst kursene har ingen forsikring utover Norges Røde Kors forsikring av mannskaper, og dekker dermed ikke ødelagt/skadet utstyr, heller ikke avmelding pga sykdom.

Det er ikke anledning til å ta med kjæledyr eller barn under kursoppholdet. Det er ikke anledning til å overnatte i leiren utover de dagene man er på kurs.

Mail til kurskomiteen er: regionostkurs@redcross.no

Besøk også Region Øst på Facebook: www.facebook.com/hjelpekorps.region.ost

Kursstedet

Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern.

stavern-flyfoto

JKØ ligger i Stavern, og er en tidligere militærleir med kasserner, kurslokaler, kantine og store uteområder. Stedet brukes nå til undervisning og ulike kurs og samlinger for politiet og andre organisasjoner. Overnatting skjer i rom med plass til 1-4 personer, med eget bad.

Adressen er: Helgeroveien 9. 3290 Stavern

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-LogoWikitude-Logo
Stavern

henter kart - vennligst vent...

Stavern 58.998287, 10.035595

Rammeprogram:

Onsdag

 • 1800-2000 Innsjekk og middag
 • 2000- Kursåpning
 • Kursvise samlinger

Torsdag

 • 0700-0900 Frokost
 • 1130-1315 Lunsj
 • 1800-1900 Innsjekk
 • 1630-1815 Middag
 • 19:00 Stabsmøte

Fredag

 • 0700-0900 Frokost
 • 1130-1315 Lunsj
 • 1600-1700 Innsjekk
 • 1630-1815 Middag
 • 19:00 Stabsmøte
 • 2000 Grilling og sosialt samvær

Lørdag

 • 0700-0900 Frokost
 • 1130-1315 Lunsj
 • 1630-1815 Middag
 • 19:00 Stabsmøte

Søndag

 • 0700-0900 Frokost
 • 1130-1315 Lunsj
 • 1400 Kursavslutning

Under lunsj og middag blir det spist i to puljer.

Kun veiledende tider. Avvik kan forekomme. Se info for hvert enkelt kurs og fra fagleder.