Nye fysiske krav til hjelpekorpsere

Nye fysiske krav til hjelpekorpsere

Utrente hjelpekorpsere er ingen tjent med. Røde Kors Hjelpekorps vil derfor innføre krav om styrke og kondisjon til norske hjelpekorpsere etter modell fra Politihøgskolen. Langt fra alle hjelpekorpsere er faste gjester ved sitt lokale treningsstudio, og mange sliter med å takle de fysiske påkjenningene aktiviteten kan innebære.

Organisasjonen går derfor inn for nye krav, som skal bidra til mer sporty og slitesterke frivillige.
– Dette er primært et spørsmål om pasientsikkerhet, men også om å sikre stabil gruppe med redningsmannskaper gjennom å forebygge skader på egne frivillige.

Testes hvert femte år

Utredningen tar til orde for at alle vordende hjelpekorpsere må bestå en fysisk test i forkant av opptaket. Praktiserende hjelpekorpsere vil på sin side måtte gjennom en noe enklere test hvert femte år for å få fornyet medlemskapet.
Forslaget til endringene i regelverket ble overlevert landsrådet i dag. Testene har tatt utgangspunkt i de fysiske opptakskravene som i dag gjelder for Politihøgskolen, og inkluderer krav til blant annet styrke, utholdenhet og presisjon.
– Politihøgskolen har i alle år hatt slike krav for å sikre seg at yrkesutøverne er skikket til oppgavene, men det å være frivillig i hjelpekorpset kan være minst like fysisk krevende.
Det påpekes videre at det stilles helsekrav også innen andre profesjoner. For eksempel har paramedic-studiet fysiske opptaksprøver allerede i dag, og alle som skal jobbe offshore ha helseattest på at de er i normalt god form.

Kravene

Her kan du se forslaget til fysiske krav for å bli tatt opp som aspirant i hjelpekorpset:

Øvelse Krav
 Benkpress 40 Kg  4 repetisjoner
 Løp 1000 meter.  5 minutter
 Pullups i bom.  4 repetisjoner
 Trilling med båretralle gjennom hinderløype*  6 minutter 400 meter
 Bæring av simuleringsdukke. 55 kilo.  60 meter
 Gjørmekravling med snorkel  50 meter

* Hinderløypen har en 20 cm høy tømmerstokk hver 25. meter og vanngrav hver 100. meter.

Entusiastisk leder

Leder i hjelpekorpsets ressursgruppe gymnastikk, Åse Gymleikur, stiller seg svært positiv til forslaget.
– Krav om kunnskaper i førstehjelp, men det holder ikke bare å ha det i hodet, påpeker hun.
– Litt for mange medlemmer foretrekker sofa og potetgull fremfor spinning og toppturer etter en lang dag på grunnkurset, sier Gymleikur.
Selv er hun innehaver at et Sats-medlemskap hun sist benyttet seg av i januar. Hun tror de nye kravene kan være sparket bak hun, og mange av hennes medaspiranter, trenger.
– Hjelpekorpsere er veldig opptatt av å få pasienter til å ta grep for å bedre egen helse, men kanskje vi burde gå mer i oss selv først?

Faglig uforsvarlig

Lederen i ressursgruppen mener at slappe og utrente hjelpekorpsere kan utgjøre en trussel mot faglig forsvarlighet, for eksempel når man skal forhindre fall og håndtere dårlige pasienter.
Hun viser til at god fysisk form dessuten kan bidra til bedre søvn, noe som kan gjøre hjelpekorpsere mer slitesterke med hensyn til lange aksjoner og nattlige søk.
– Våre medlemmer går gjerne flere mil i løpet av en aksjon, de har mange tunge løft og en stressende hverdag.

Bedre kjønnsbalanse

Som en mulig ekstragevinst av tiltaket håper Gymleikur – som selv er tidligere norgesmester i kulestøt og moderne femkamp – at kravene vil kunne bidra til bedre kjønnsbalansen i mange hjelpekorps.
– Kvinner har gjerne et sterkere konkurranseinstinkt enn menn, og jeg tror en slik test kan oppmuntre flere til å søke seg til aktiviteten, sier hun.
– Siden kravene dessuten er like for begge kjønn, vil det nok også bidra til en naturlig justering av kjønnsfordelingen allerede ved første opptaksrunde.

I form til 2018

Justisdepartementet vil nå vurdere forslaget fra hjelpekorpset, og kilder vi har snakket med innad i landsrådet, sier at mye tyder på at det vil gå gjennom ved neste revidering av regelverket.
Dermed vil kravene kunne tre i kraft tidligst i 2018.
– Det burde gi alle sofaslitere brukbar tid til å komme seg i form, poengterer lederen.

Hva synes du?

Inspirasjon hentet hos www.sykepleien.no/2017/03/nye-fysiske-krav-til-sykepleiere